Торзиони пружини

Спиралните намотки се затегнуваат цврсто, еден по друг, за да се исфрли радијалната сила. На краевите на пружината се создава радијална сила. Оваа ротациона сила се нарекува вртежен момент или брзина по степен

Торзиона пружина најчесто се користи во иглички за облека, клипборди, повеќето видови на врати, мебел и сл. Големините се од минијатурни, користени во електронски уреди, до големи пружини за торзија кои се користат во секоја индустрија.