Торзиони пружини

Спиралните намотки се затегнуваат цврсто, еден по друг, за да се исфрли радијалната сила. На краевите на пружината се создава радијална сила. Оваа ротациона сила се нарекува вртежен момент или брзина по степен.

Торзионска пружина најчесто се користи во иглички за облека, клипборди, повеќето видови на врати, мебел и сл. Големините се движат од минијатурни, користени во електронски уреди, до големи пружини за торзија кои се користат во секоја индустрија.

Димензии

Дијаметар на жица: 0.2 – 12 мм

Дизајни

Пружинско тело: Цилиндрично, конусно

Облици на завршеток: Свиткано врз пружинското тело радијално или тангентно или прилагодена форма на завршеток според цртеж

Двојни торзиони пружини

Пресек на жица: Круг, овален, квадрат, правоаголен, специјални профили по барање на клиентот