Притисни пружини

Дизајнот на притисните пружини е за да издржи одредена тежина. Од најмали до најголеми, се користат секаде.