Цели

От 1993 г. компанията е в постоянен напредък. Затова нашите намерения са да продължим да инвестираме в ново оборудване, инструменти и материали, за да отговорим по-добре на изискванията на нашите клиенти.
В областта на продажбата на пружини, нашата цел е да установим директни контакти с няколко производители и да развием бизнес сътрудничество за качествено покритие на пазара.