Торсионни пружини

Пружини за мебелната индустрия, автомобили, селско стопанство, градинарство, хардуер, домакинство.