Притисни пружини

Дизайнът на пружините под налягане трябва да издържа на определено тегло. От най-малките до най-големите, те се използват навсякъде.