Посоки

При поръчване на пружините, клиентът трябва да осигури чертеж с всички необходими технически данни – скица или стенопис. Освен това възложителят трябва да посочи необходимите отклонения. В случай че не са наведени, производителят определя толеранси съгласно DIN 2095 средна точност