Компресивни пружини

Поради нивната разновидност, компресивните пружини можат да се користат во многу индустрии (возила, мебел, опрема, алати, играчки, пенкала или тетратки и др.

Тензични пружини

Овие пружини можат да се користат во широк спектар на индустриски сектори, вклучувајќи ги железницата, земјоделството, нафтата и гасот и др.

Торзиони пружини

Спиралните намотки се затегнуваат цврсто, еден по друг, за да се исфрли радијалната сила. Се користи во иглички за облека, клипборди, мебел и сл.

Пружини за земјоделска механизација

Во зависност од видот на земјоделството во кое сте, вашиот бизнис веројатно има широк спектар на потреба од пружини.

Жичани елементи

Жичаните елементи се конструкции од жица кои се користат во секојдневниот живот и скоро ви сите индустрии.

Микропружини

 Постојат голем број на дизајни на микропружини; во секојдневната употреба терминот честопати се однесува на мали пружини.