Цели

Од 1993 година до денес фирмата е во постојан прогрес. Поради тоа нашите намери се и понатаму да инвестираме во нова опрема, средства и материјали со цел што поквалитетно да одговориме на барањата на нашите клиенти.
На полето на продажба на пружини наша цел е да воспоставиме директни контакти со повеќе производители и со нив да развиваме деловна соработка за квалитетно покривање на пазарот.