Пружини за земјоделска механизација

Главната карактеристика на овие пружини е нивниот отпор и флексибилноста во текот на работниот циклус. Користиме жица со докажана цврстина и квалитет.