Производство

Вршиме изработка на пружини и пружински елементи изложени на разни видови напрегања.

Кликнете на црвената пружина и ќе ве одведеме за повеќе информации

ИСТЕЗНИ ПРУЖИНИ
ПРУЖИНИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА
ТОРЗИОНИ ПРУЖИНИ
ПРИТИСНИ ПРУЖИНИ
ОСИГУРАЧИ И ПРУЖИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ