Квалитет

Квалитет на жица

Користиме квалитетна жица од западна Европа со сертифицирани европски стандарди.

Термичка обработка

Жичаните пружини се произведуваат со квалитетна жица. Намотката пружината воведува големи внатрешни напрегања на свиткување кои имаат негативно влијание врз својствата на пружината во однос на работниот век и употребливата сила на пружината.

Повеќето од овие напрегања може да се отстранат со процес на термичка обработка прилагоден на материјалот, истовремено произведувајќи зголемување на почетната јачина и зголемување на еластичната јачина на принос во материјалот.

Ние ги поставуваме својствата на пружините на нивните оптимални вредности со дефинирани режими на термичка обработка.

За специјални материјали, можеме да понудиме системи со температура до 1.350 ° C. Можеме да понудиме и пружини со специјални индивидуални или мешани процеси на стврднување на материјалот по барање на клиентот.